KREATIVNI CENTAR NOVIH MEDIJA

Home / Cause / KREATIVNI CENTAR NOVIH MEDIJA
15.77%

Donirano: 15.77% / 52,000.00€

Problem kojim se bavimo i koji želimo da riješimo bazira se na animiranju mladih koji posjeduju kreativne vještine i nemaju priliku da te vještine adekvatno iskoriste. Animiranjem mladih u Kreativnom centru činimo nekoliko stvari: potičemo njihov razvoj kreativnosti, razvijamo njihove kritičke stavove, sklanjamo ih sa ulice i smanjujemo mogućnosti dolaženja u susret sa opijatima i toksinima današnjice, te pomažemo pri pronalasku idealnog zanimanja i generalne svrhe u društvu. Kroz programe kreativno-umjetničkih aktivnosti, radionica, izložbi, predavanja i kurseva, planiramo izvršiti elevaciju kulturne svijesti viši nivo. Tim koji će da djeluje u Kreativnom centru bit će sačinjen od mladih, obrazovanih i talentovanih predavača i animatora koji s u radom u kreativnoj industriji stekli iskustvo vrijedno prenošenja na mlađe generacije.

Kreativni centar novih medija (u daljem tekstu „Kreativni centar“) je projekat nastao na osnovu ideje o radu sa kreativnim osobama koje nisu u mogućnosti da svoj potencijal izraze u okviru obrazovnog kadra koji im se nudi u regionu. Kreativni centar je mjesto na kojem će mladi imati priliku da steknu obrazovanje potrebno za rad u kreativnoj industriji. Polaznici će imati priliku da steknu osnove rada sa novinarstvom i komunkacijom sa javnošću putem dostupnih medija. Uz pomoć predavača iz polja dizajna, fotografije i filma, animacije, žurnalistike te urbane kulture i umjetnosti, korisnici i polaznici „Kreativnog centra“ će imati priliku da se profesionalno orjentišu iz oblasti prema kojoj gaje određeni afinitet. Fizičko okruženje „Kreativnog centra“ će biti kreativni studio, mjesto koje će mlade inspirisati na rad, poticati ideje te pomicati granice njihovog kreativnog potencijala, dok će u isto vrijeme razvijati njihove kritičke stavove vezane za oblast za koju se odluče. Fizičko okruženje „Kreativnog centra“ je osmišljeno kao interaktivni atelje koji se može preobraziti u dizajn studio, a potom u studio za bavljenje fotografijom ili u jednostavni lounge ured namijenjen za interaktivne prezentacije i projekcije. „Kreativni centar“ bi radio kao sekcija sa predavačem u okviru postojećeg udruženja „BaUM“, ali bi pri tome bila podijeljena u timove ovisno o oblasti kojom se svaki tim pojedinačno bavi. Svaki tim bi imao svoj termin rada, vlastite projekte, kvartalne i godišnje planove, te vlastite ciljeve.

Cilj kreativnog centra jeste omogućiti platformu putem koje će mladi moći razviti svoju karijeru iz određene oblasti koje centar nudi. Na taj način mladi će poboljšati kulturni i finansijski kvalitet svog života, radeći projekte od društvenog i kulturnog značaja, kao i komercijalne projekte putem online platformi za freelancere.

Za uspješno sprovođenje projetkta potrebno je 52.000 KM. Sredstva su potrebna za nabavku opreme i tehničkih pomagala što uključuje: laptope, projektor, računarsku opremu, fotoaparate, kancelarijsku opremu i materijal.

Za više informacija o projektu, kao i o načinima učešća, budite slobodni da nas kontaktirate.