CENTAR ZA MLADE “BaUM” BANOVIĆI

Home / Cause / CENTAR ZA MLADE “BaUM” BANOVIĆI
0%

Donirano: 0% / 30,000.00€

Ukoliko se pogleda trenutno stanje mladih u Banovićima, velika je vjerovatnoća da nikada nisu učestvovali u aktivnosti neformalnog učenja, kao i to da nikada nisu bili aktivni u
nevladinom sektoru, niti bili korisnici njihovih programa, niti volontirali ni sprovodili u djelo neku svoju inicijativu. Slobodno vrijeme mladih je na veoma pogrešan način iskorišteno.
Kako bi mladima pomogli u slobodi sudjelovanja i izbora, razvoja i edukacije koja će mlade osnažiti za aktivnu ulogu u demokratskom društvu, te im pomoći da dosegnu svoje ciljeve u
sopstvenom i društvenom razvoju potrebno je kreiranje adekvatnog prostora namjenjenog za mlade. Obezbjeđenjem prostora za mlade pruža se prilika za sticanje znanja, vještina i
iskustava koje mladima doprinose na ličnom, profesionalnom i društvenom razvoju. Centar za mlade je u principu otvoren za sve mlade iz lokalne zajednice gdje se sprovode različite
aktivnosti koje odgovaraju na potrebe i interesovanja mladih, a zasnivaju se na principima i metodama neformalnog obrazovanja i učešću mladih u njihovom osmišljavanju i
sprovođenju gdje se pruža podrška mladima da oni sami vode programe i aktivnosti. Sama ideja je multifunkcionalni Centar za mlade koji će biti mjesto koje treba zadovoljiti potrebe
mladih ljudi i pomoći im u oblikovanju i realizaciji sopstvenih ideja, otvorenog prostora za učenje, kreativno provođenje slobodnog vremena, te umjetničke i događaje vezane za
omladinski aktivizam/organizovanje i edukaciju.

Za više informacija o projektu, kao i o načinima učešća, budite slobodni da nas kontaktirate.