Rodno zasnovano nasilje je ključni problem

Home / Mladi / Rodno zasnovano nasilje je ključni problem

Udruženje mladih “BaUM” iz Banovića je bilo jedna od grupa mladih koji su prepoznali rodno zasnovano nasilje kao ključni problem u društvu, te su, shodno tome, sproveli niz aktivnosti za zaustavljanje i prevenciju istog.


Jedna od njih je u projekat “Ujedinjeni u vjeri za zaustavljanje nasilja nad djecom i rodno zasnovanog nasilja” u sklopu kojeg smo radili i radionice za osnovnoškolce, srednjoškolce, naše volontere etc.

Radionice za osnovnu školu su sprovedene u OŠ “Seona” za 25 učenika.

“Osnovna škola “Seona” je uvijek dragi partner našeg Udruženja i imali smo priliku da sa učenicima od V-IX razreda razgovaramo o rodno zasnovanom nasilju, rodnim normama i generalno napretku našeg društva po ovom pitanju. Lično smatram da puno napredujemo, ali da tragedije kojima smo svjedočili sve to dovode u pitanje. Stoga, moramo više pričati o ovom problemu koji guši naše društvo, I to pričati upravo sa djecom i mladima kao budućim nosiocima promjena, kako bismo sa sebe skinuli okove ovog problema”, rekao je Ademir Sarić, predsjednik Udruženja mladih “BaUM”.

Radionica Seona MRV

 

Radionice u saradnji sa MSŠ Banovići održane su za više od 40 učenika i uz facilitaciju upravo srednjoškolaca koji su volonteri udruženja “BaUM”. Međuvršnjačka edukacija i širenje pozitivnog uticaja je jedan od načina kako ova tema može biti prožeta među mladima.

 

“Danas sam prisustvovala radionici o rodno zasnovanom nasilju koju su održali volonteri BaUMa. Bilo je jako zanimljivo, pričali smo o raznim temama i upoznali smo se s pojmovima koje do sada nismo koristili i koje nismo poznavali. Smatram da su ovakve radionice dobre za mlade ljude jer nas potaknu na razmišljanje o temama kao što je rodno zasnovano nasilje, pogotovo u zadnje vrijeme. Poslije svih ovih dešavanja u našoj državi smatram da je ovo jako bitna tema te da se trebamo češće baviti njom”, kaže Elma Lević, učenica II razreda elektrotehničke škole u MSŠ Banovići.

Radionica MSŠ Banovici MRV

Centar za socijalni rad Banovići je javna ustanova koja stoji na raspolaganju velikom broju građana. Svoj mandat po pitanju rodno zasnovanog nasilja provode kako u zasutavljanju, tako i u prevenciji kroz edukacije. Jednu od njih su održali i za 20 naših volontera, a voditelj edukacije je bio Elvir Čamdžić, dipl. soc. radnik u Centru za socijalni rad Banovići.

Radionica BaUM - CzSR Banovici - Elvir Čamdžic MRV

Pored direktnog rada sa djecom i mladima, Udruženje će u narednom period objaviti i nekoliko video materijala kao vid kampanje podizanja svijesti o rodno zasnovanom nasilju. Tako ćemo uskoro objaviti i podcast emisiju sa nastavnicom Aidom Horvat, ženom koja je svoju humanist i svoj aktivizam u mnogo navrata pokazala čitavoj zajednici. Ali, naravno, pratite nas da čujete naše poruke.

Podcast "Podroom" MRV

Ove aktivnosti provodimo uz podršku World Vision BH Fondacije i Međureligijskog vijeća u BiH, a uz finansijsku pomoć Evropske unije.

#unitedinfaith #ujedinjeniuvjeri