MEĐUNARODNI DAN MLADIH 12. AUGUST 2018.

Home / News / MEĐUNARODNI DAN MLADIH 12. AUGUST 2018.
U povodu 12. Augusta, Međunarodnog dana mladih, kojeg su Ujedinjene nacije ustanovile 1999. godine, predstavnici Centra za mlade BauM upućuju čestitku ovoj populaciji.
Međunarodni dan mladih je prilika za promociju aktivizma ove populacije i ukazivanje na njihove napore koje čine u postizanju pozitivnih promjena u društvu.
Dostupne statistike o mladima u Bosni i Hercegovini su takođe zapanjujuće:
· 56% mladih žena (od 18 do 24 godina) podvrgnuto je nekom obliku nasilja. U 72% slučajeva, intimni partneri su počinioci nasilja nad ženama. Samo 17% žena koje su iskusile nasilje su pokušale da se razdvoje, razvedu, napuste domaćinstvo, a samo 4% njih je pokušalo savjetovanje. Ostale žene koje su doživjele nasilje i dalje žive sa počiniocima.
· 9% djevojaka od 15 do 19 godina već je udato, dok se je 23% njih je već zadesila uloga majke. 67% djevojaka od 15-19 godina koje su se udale i postale majke završilo je samo osnovno ili niže školsko obrazovanje. Nizak stepen obrazovanja čini ove mlade žene neaktivnim na tržištu rada te su radi toga podložne siromaštvu i rodno zasnovanom nasilju.