PODRŽITE NAS

Centar za mlade BaUM od svog osnivanja sve svoje resurse usmjerava na razvojni rad sa mladima i njihovo osnaživanje u odgovorne članove društva, istovremeno se zalažući za zdrave stilove života i unapređivanje položaja mladih u zajednici. Cilj Centra za mlade BaUM je da kroz različite programe omogući djeci i mladima besplatno korištenje sale za sastanke, učionice za edukacije, caffe bara, te ustupanje prateće tehničke opreme dostupne u Udruženju: laptopa, projektora, printera, skenera, digitalnog fotoaparata i platna za projektor kao i pružanje besplatne stručne podrške – informisanje i savjetovanje, edukacija, mentorstvo (o pisanju, provođenju i izvještavanju inicijative/projekta), poduzetništvu, informatičkoj pismenosti, organizovanju i učestvovanju u sportskih i kulturnih manifestacija, druženju i učenju kroz sekcije, te pristupu u Dnevnom centru za djecu,…) Ako želite dati svoj doprinos stvaranju zdravog i sigurnog okruženja za djecu i mlade u Banovićima, bez alkohola, droga, duhanskih prerađevina i nasilja, možete to učiniti donacijom na dolje navedeni račun.
Vaše donacije možete uplatiti na naš žiro račun. Broj žiro računa: 132 110 201 871 4048 NLB Banka. Svrha uplate: Donacija
SVE DONACIJE U KORIST CENTRA BITI ĆE IZRAVNO I TRANSPARENTNO PREUSMJERENE NA AKTIVNOSTI ZA DJECU I MLADE.