DNEVNI CENTAR ZA DJECU “BaUM”

Home / Cause / DNEVNI CENTAR ZA DJECU “BaUM”
0%

Donirano: 0% / 15,000.00€

U Dnevnom centru se u svrhu poticanja djece na aktivnije učešće u javnom životu zajednice i poboljšavanje kvaliteta života, savjetodavnim, podržavajućim i edukativnim pristupom radi na  osnaživanju istih kako bi postali aktivni subjekti u kreiranju svog života. Promicanje pozitivnih ishoda, karakternih snaga ličnosti i njegovanje kulture jedne zajednice upućuje na preuzimanje svojih socijalnih uloga u društvu. Dnevni centar podrazumijeva zajedničko učenje, putem ravnopravnog partnerstva svih učesnika koji djeluju u njemu.

Dnevni centar u svom radu angažuje stručno osoblje i volontere/ke koji su edukovani za rad sa djecom, a posebno edukovani za rad sa djecom iz osjetljivih i rizičnih grupa. Osoblje Dnevnog centra u praćenju sveukupnog stanja djece ostvaruje saradnju sa institucijama i ustanovama koje korisnici Dnevnog centra pohađaju, te organizacijama civilnog društva iz lokalne zajednice i svima koji su uključeni u socijalnu mrežu i sistem podrške djetetu.

Za više informacija o projektu, kao i o načinima učešća, budite slobodni da nas kontaktirate.