Kako na mlade utiče zastarjeli obrazovni sistem?

Home / News / Kako na mlade utiče zastarjeli obrazovni sistem?

Jedno od pitanja koje se direktno tiče mladih je srednjoškolsko i akademsko obrazovanje, a mladi odavno smatraju da taj sistem treba promijeniti iz korijena. U našem društvu se mnogo priča o reformama obrazovanja, ali konkretni koraci izostaju i nadležni nemaju viziju kakvu to reformu obrazovanja žele, a pogodnost besplatnih udžbenika, iako je itekako velika olakšica za roditelje, daleko je od reforme i doprinosi samo osnovnom obrazovanju.

Iako nije visoko na listi prioriteta, jedan od problema koje mladi ističu jeste fokus na memorizaciji podataka koji se forsira u našem obrazovnom sistemu, dok izostaje poticanje na razvoj učenika/studenata, i kritičkog mišljenja i vještina. Svjedoci su da je ovaj problem prisutan u praksi mnogo više nego u propisima. Stoga se postavlja pitanje: “Da li je usavršavanje nastavnog kadra zaista rješenje ovog problema?”

 

Učenici mog odjeljenja Srednje Medicinske škole Tuzla smo za “Projekt građanin” iz predmeta Demokratija i ljudska prava odabrali problem “Zastarjeli obrazovni sistem u TK” jer smatramo da je to izazov, problem i tema s kojom se najviše suočavaju mladi, ali i svi prosvjetni radnici.
Razmišljali smo o pitanju, šta je to u našem sistemu najviše zastarjelo?
Sami današnji nedostatak prilagodljivosti savremenom svijetu kao i nedostatak upotrebe metoda koje prate savremeni svijet često ograničavaju razvoj i inovacije kod učenika. Potrebna je revizija kako bi se prilagodilo brzim promjenama i potrebama modernog svijeta. Obrazovni sistem sa kojim se danas susrećemo često naglašava pasivno učenje i memorizaciju podataka umjesto poticanja kritičkog razmišljanja, kreativnosti i praktičnih vještina. Samim tim čest je problem gubitak interesa i manjak motivacije za učenjem kod učenika. Smatramo da je potrebno fokusirati se na individualne potrebe i potencijale učenika kako bi se osiguralo njihovo uspješno uključivanje u moderno društvo. Zastarjeli obrazovni sistem rezultira i nedovoljnu pripremu za buduće karijere, te nedostak fokusa na ključne vještine potrebne za uspjeh u 21. vijeku, poput timskog rada, rješavanja problema i kritičkog razmišljanja“, izjavila je Amra Vejzović, učenica 3D odjeljenja.

Česta je rečenica da mladi izlaze iz srednjih škola nespremni za tržište, da stvari koje se uče u školama, nisu ni slične onom u praksi.
Još uz sve to ako dodamo brze promjene i napredak u tehnologiji i društvu, zastarjeli obrazovni sistem tada predstavlja ograničavajući faktor u pružanju kvalitetnog obrazovanja koje bi trebalo pripremiti učenike za budućnost.