Novi Centar za razvoj inkluzivnih praksi u Banovićima

Home / News / Novi Centar za razvoj inkluzivnih praksi u Banovićima

Danas u četvrtak 21. Marta u Osnovnoj školi “Banovići” u Banovićima otvoren je centar za razvoj inkluzivnih praksi koji će djeci s poteškoćama i njihovim porodicama pružiti podršku u ostvarenju prava na inkluzivno obrazovanje. Ovaj centar opremljen je po najsavremenijim standardima rehabilitacijskog rada, a ove sedmice napravljen je još jedan značajan korak ka uspostavljanju Centra –  završena je obnova školskog objekta u kojem će centar raditi.

Projekat izgradnje inkluzivnog centra je podržan od strane organizacija: Save the Children za sjeverozapadni Balkan, i Italijanske agencije za razvojnu saradnju.