Otvoreno Savjetovalište za djecu, mlade i bolesti ovisnosti u Centru za mentalno zdravlje Doma zdravlja Banovići

Home / News / Otvoreno Savjetovalište za djecu, mlade i bolesti ovisnosti u Centru za mentalno zdravlje Doma zdravlja Banovići

Udruženje mladih “BaUM” iz Banovića implementira projekat “Jačanje mentalnog zdravlja kod djece i mladih-prevencija ovisnosti alkohola, duhanskih proizvoda i narkotika, te spolno prenosivih bolesti” koji je podržan od strane organizacije World Vision BiH i Vlade TK, odnosno resornog Ministarstva zdravstva TK.

Projekat je uključivao radionice za učenike osnovnih škola na temu ovisnosti o cigaretama, alkoholu, narkoticima, kockanju i modernim ovisnostima, te za učenike srednje škole dodatak o spolno prenosivim bolestima. Edukativne radionice u sklopu projekta su sprovedene u prvim danima juna 2022. godine, a radionicama je prisustvovalo više od 190 osnovaca i 280 srednjoškolaca sa područja općine Banovići.

Danas je, 19.07.2022. godine, kao jedna od aktivnosti projekta, koje predstavlja i održivost projekta, otvoreno i Savjetovališta za djecu i mlade i bolesti ovisnosti koje djeluje u sklopu Centra za mentalno zdravlja Doma zdravlja Banovići. Udruženje mladih “BaUM” je obezbijedilo inventar i računar za potrebe Savjetovališta, a primopredaji su prisustvovali direktor JU Dom zdravlja Banovići, uposlenici Centra za mentalno zdravlje i predstavnici Udruženja mladih “BaUM”.

Budući da djeca i mladi jako često bijeg od životnih problema traže u opijatima/narkoticima, ovo Savjetovalište predstavlja adresu na koju se mogu obratiti i zatražiti pomoć psihologa, socijalnog radnika ili, ukoliko je to potrebno, neuropsihijatra. Uposlenici Centra za mentalno zdravlja imaju mogućnosti da pruže podršku i da pristupe problemima djece i mladih, kako preventivno tako i kurativno, i da udruženim naporima smanjimo incidencu razvoja bolesti ovisnosti kod djece i mladih.