“Povezivanje tačaka-unapređenje dječijih prava u BiH” kreće u svoju drugu fazu!

Home / Mladi / “Povezivanje tačaka-unapređenje dječijih prava u BiH” kreće u svoju drugu fazu!

U Sarajevu je održan sastanak Odbora djece i mladih na kojem su prisustvovali mladi iz 20 gradova Bosne i Hercegovine koji su okupljeni oko projekta “Povezivanje tačaka – unapređenje dječijih prava u BiH”. Članovi Odbora čine predstavnici formalnih i neformalnih grupa iz 20 gradova BiH, uzrasta od 12 do 25 godina, a njegova uspostava predstavlja sistemski iskorak prema odgovoru na preporuke UN Komiteta o pravima djeteta za Bosnu i Hercegovinu o nedostatku glasa i mišljenja djece o pitanjima i odlukama koje ih se tiču. Predstavnice našeg Udruženja su bile Ema Dostović i Emina Dostović.

Na dvodnevnom sastanku mladi su imali priliku da razmijene nalaze istraživanja koje su mladi sproveli u svojim lokalnim zajednicama proteklih nekoliko mjeseci o najmanje poštovanim dječijim pravima i da razmijene iskustva sa prezentacija istraživanja koje su djeca i mladi imali i sa donosiocima odluka iz svojih lokalnih zajednica. Navedenih grupe-učesnice projekta su radile istraživanja na različite teme, a tema kojom se Udruženje mladih “BaUM” bavi zadnju godinu dana jeste “Prava i potrebe djece sa poteškoćama u razvoju i strah javnosti”. U sklopu naših aktivnosti je i istraživanje koje je imalo 782 ispitanika, a čiji su rezultati predstavljeni na navedenom sastanku.

„Ovi omladinci, predstavnici Odbora djece i mladih su također, zajedno sa donosiocima odluka, predstavnicima svih nivoa vlasti, akademske zajednice, nezavisnim monitoring tijelima, Vijećem za djecu i nevladinim organizacijama, ključni akteri online Platforme za koodinaciju, koja je uspostavljena kako bi unaprijedila međusektorsku koordinaciju, osigurala relevantne informacije o položaju djece u BiH, poštivanje dječijih prava, ali i pružila informacije o izazovima sa kojima se djeca susreću “- rekla je menadžerica projekta Nela Hukić.

Platforma za koordinaciju je integrisana na web stranicu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice unutar sekcije Ljudska prava.

Projekat “Povezivanje tačaka – unapređenje dječijih prava u BiH” finansira Evropska unija, a realizuje World Vision BH Fondacija u partnerstvu sa Udruženjem Naša djeca Sarajevo i Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice. U narednom periodu Udruženje mladih “BaUM” će aktivnosti u sklopu druge faze projekta koje su zasnovane na rezultatima našeg istraživanja.