Podijeljeni prehrambeno-higijenski paketi porodicama u potrebi

Home / News / Podijeljeni prehrambeno-higijenski paketi porodicama u potrebi

Udruženje mladih “BaUM” iz Banovića i JU Centar za socijalni rad Banovići, uz podršku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK trenutno realizuju dva projekta pod nazivom “Razvoj referalnih mehanizama za podršku porodicama u riziku od razdvajanja djece od roditelja na području općine Banovići” i “Materijalna podrška i osnaživanje porodica u stanju socijalne potrebe na području općine Banovići“.

Ova dva projekta su međusobno i povezana budući da je dio paketa namijenjen i učesnicima radionica. Cilj navedenih projekata je da kroz savjetodavnu podršku i rad sa disfunkcionalnim porodicama i porodicama sa problemima u vaspitanju djece i omladine usljed skitnje i prosjačenja.

U navedene projekte uključene su porodica iz domicilnog stanovništva, nacionalnih manjina i raseljenih osoba, a u realizaciju projekata uključeni su volonteri Udruženja mladih “BaUM” koji obavljaju radionice sa djecom dok uporedo stručno osoblje Centra za socijalni rad kroz rad sa bračnim partnerima i roditejima djece realizuje radionice na temu aktivnog roditeljstva

Uporedo realizacijom navedenih aktivnosti stručni radnici Centra će provesti informisanje, edukaciju i savjetodavnu podršku porodica kako bi se navedene porodice osposobile za samostalan život i egzistenciju te ostvarili prava iz oblasti Socijalne zaštite koja im pripadaju.

“Izuzetno nam je važna saradnja sa nevladinim sektorom što ćemo i u narednom periodu potenciratu kroz različite radionice, podjelu paketa, materijalnu podršku za ugrožene korisnike i za stanovništvo koje se nalaze u stanju socijalne potrebe”, kazala je Merima Numanović, direktorica Centra za socijalni rad Banovići.