Projekat prevencije bolesti ovisnosti i spolno prenosivih bolesti

Home / Mladi / Projekat prevencije bolesti ovisnosti i spolno prenosivih bolesti

Udruženje mladih “BaUM” iz Banovića implementira projekat “Jačanje mentalnog zdravlja kod djece i mladih-prevencija ovisnosti alkohola, duhanskih proizvoda i narkotika, te spolno prenosivih bolesti” koji je podržan od strane organizacije World Vision BiH i Ministarstva zdravstva TK.

Projekat je uključivao radionice za učenike osnovnih škola na temu ovisnosti o cigaretama, alkoholu, narkoticima, kockanju i modernim ovisnostima, te za učenike srednje škole dodatak o spolno prenosivim bolestima. Edukativne radionice u sklopu projekta su sprovedene u prvim danima juna 2022. godine.

Radionice za osnovce su uključivale učenike VIII razreda svih osnovnih škola sa područja općine Banovići. Učešće na radionicama o ovim važnim temama uzelo je više od 190 osnovaca. Radionice za srednjoškolce su uključivale učenike II i III razreda srednje škole i učešće na ovim radionicama uzelo je više od 280 učenika. Radionice su vodili volonteri Udruženja mladih “BaUM”, Selma Imamović i Ademir Sarić.

Želimo da izrazimo zahvalnost OŠ “Grivice”, OŠ “Seona”, OŠ “Treštenica”, OŠ “Banovići Selo” i OŠ “Banovići”, te MSŠ “Banovići” koje su uzele učešće u projektu.

Ovaj projekat, pored edukativnih radionica, obuhvata i neke druge aktivnosti i saradnje sa institucijama o kojima ćemo više objaviti u narednom periodu.

Neke od naših radionica održali smo u ljetnoj učionici Mješovite srednje škole Banovići. Ljetna učionica je drugi projekat Udruženja mladih “BaUM” iz Banovića pod nazivom “Učionica u prirodi” koju je podržao World Vision BiH, a izgradili profesori i učenici škole.