Održane radionice za djecu i roditelje u OŠ “Seona” Aljkovići

Home / Biznis / Održane radionice za djecu i roditelje u OŠ “Seona” Aljkovići

Udruženje mladih „BaUM“ iz Banovića i  JU Centar za socijalni rad Banovići, održavali su set radionica savjetodavne podrške djeci i roditeljima u sklopu projekta „Razvoj referalnih mehanizama za podršku porodicama u riziku od razdvajanja djece od roditelja na području općine Banovići“ , a koji je podržan od strane Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK.

Stručni kadar JU Centra za socijalni rad Banovići realizira radionice za roditelje bazirane na aktivnom roditeljstvu, upoznavanju sa novim pojavama i ponašanjima djece i adekvatnom roditeljskom pristupu istim. Roditelji su educirani o tome kako utiče način na koji smo mi vaspitavani na to kako vaspitamo našu djecu- vaspitni stilovi, vještinama komunikacije sa djecom.

Radionice za djecu  izvode članovi Udruženja. Teme radionica za djecu su poznavanje vlastitog identiteta, razvoj samopouzdanja i samopoštovanja, prepoznavanje i izražavanje emocija, te razvoj empatije i socijalnog senzibiliteta.  Radionice su oblikovane da podstaknu i/ili poboljšaju dječije znanje o pravima djeteta, podrže dječiji edukativni i socijalni razvoj i razvoj kreativnosti.