Škola njemačkog jezika u Centru za mlade “BaUM”

Home / Obrazovanje / Škola njemačkog jezika u Centru za mlade “BaUM”

Udruženje mladih “BaUM” iz Banovića, pokreće školu njemačkog jezika. Nakon škole engleskog jezika ovo je jedan od projekata namjenjenih neformalnom obrazovanju koje Udruženje realizuje u okviru plana za 2019. godinu. Nastava iz njemačkog jezika pratiti će savremene module nastave po klasifikacijama A1, A2, B1, B2, koje će izvoditi certificirani predavači njemačkog jezika.

Za pohađanje nastave potrebno je popuniti pristupnicu koja se nalazi na linku: goo.gl/G73VWH. Nakon prijavnog roka, predstoji period formiranja grupa polaznika nastave na osnovu pomenutih modula, te će svi polaznici biti kontaktirani prije početka nastave glede termina i rasporeda.

Udruženje mladih nastoji prepoznati potrebe građana i na taj način formirati sadržaj svojih aktivnosti. Nastava će se odvijati u interaktivnim učionicama Centra za mlade “BaUM” u ulici Alije Dostovića br. 3, zgrada Samačka u Banovićima. Centar raspolaže modernim i interaktivnim prostorom namjenjenim za obrazovanje i zabavu.

Nastava traje 9 i 10 sedmica za module A1 i A2 dok moduli B1 i B2 traju 12 sedmica.