Radionice “Životne vještine” uspješno završene u Centru za mlade BaUM

Home / Mladi / Radionice “Životne vještine” uspješno završene u Centru za mlade BaUM

U subotu, 23. marta 2019. godine, završene su radionice „Životne vještine“ ili „Life skills“ koje su se održavale u prostorijama Centra za mlade „BaUM“ u suradnji sa organizacijom „World Vision“ u Bosni i Hercegovini.

Radionice, obrazovno-zabavnog karaktera, počele su sredinom januara i vodile su ih dvije grupe obučenih fascilitatora. Grupu djevojčica i dječaka, koji idu u peti, šesti i sedmi razred osnovne škole, vodili su fascilitatori David Todorović (18) i Veldin Lisičić (28). Starija grupa dječaka i djevojčica, koji idu u osmi i deveti razred, vodili su fascilitatori Vildana Đezić (27) i Maid Mulahalilović (18).

Organizacija Worlda Vision svake godine organizuje radionice na temu „Životne vještine“. Radionice razvijaju vještine komunikacije, javnog govora, kontrole emocija i pregovaranja kod djece. Namjenjene su jačanju karaktera, razvoju kritičkog razmišljanja i stava, te povećanju socijalnih osobina.

“Promjena je više nego primjetna. Djeca sa radionica odlaze puni samopouzdanja, slobodnije govore, a mnogi od njih pokazuju zainteresovanost uključivanje u rad Centra za mlade “BaUM”. Njihov napredak govori o uspjehu programa rada, a i o značaju samog projekta za, kako djecu, tako i zajednicu” izjavila je Vildana Đezić, fascilitator “Life skills” programa i sekretar Udruženja mladih “BaUM”.

Ovo su druge radionice u nizu koje su se održane prostorijama Centra za malde BaUM. Saradnjom sa organizacijom World Vision, kroz ovaj projekat, Udruženje mladih BaUM pomaže djeci i mladima za bolju adaptaciju i integraciju u zajednici.